Chào bạn Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |
Diễn đàn - Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp công nghệ THÀNH NAM » Trao đổi, mua bán » Bất động sản » Văn bản kế toán cập nhật tháng 10
Văn bản kế toán cập nhật tháng 10      
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Admin
15/10/2017 5:32:11 PM
admin


Cấp bậc: Bán chuyên nghiệp

Tham gia: 8/8/2011
Bài viết: 287
Đến từ: Hà Nội

Đánh giá: [29]

Cảm ơn: 18 lần
Được Cảm ơn: 17 lần
1. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Luật số 32/2013/QH13
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP; Thông tư 45/2013/TT- BTC
Thông tư 141/2013/TT-BTC; Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Thông tư 78/2014/TT- BTC (thay thế TT 123/2012, có hiệu lực từ 02/08/14)
Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu một số điểm mởi của TT 78/2014)
Thông tư 119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)
Luật số 71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP
Thông tư 151/2014/TT- BTC (sửa đổi các Luật, thông tư về thuế GTGT, TNDN, TNCN)
Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)
Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (hướng dẫn NĐ 12/2015, sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)
Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 (đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC)
Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNDN số 2015 26 VBHN – BTC
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC ngày 15/05/ 2017 hợp nhất VBPL về thuế TNDN.
2. Pháp luật về thuế GTGT:
Luật số 31/2013/QH13
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT- BTC Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hóa đơn sai địa chỉ…Điều 7)
Luật số 71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP;
Thông tư 151/2014/TT- BTC
Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)
Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hướng dẫn Luật số 71/2014, Nghị định 12/2015 , sửa đổi Thông tư 219/2013; Thông tư 156/2013, Thông tư Thông tư 151/2014/TT- BTC
Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC
Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế GTGT số 2015 16 VBHN – BTC
Luật 106/2016/QH13
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC
Công văn 3671/TCT-DNL ngày 16/08/2016 (SD tài khoản cá nhân t/toán cho DN)
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/ 2017 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 29/2013, bãi bỏ K7 DD11 TT 156/2013 (Bỏ mẫu 06/GTGT)
Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)
Luật số 71/2014 (sửa đổi các Luật thuế); Nghị định 91/2014 NĐ-CP
Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)
Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015
Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
Văn bản hợp nhất các thông tư về thuế TNCN số 2015 04 VBHN - BTC
Văn bản hợp nhất các nghị định về thuế TNCN số 2015 14 VBHN - BTC
4. Pháp luật về quản lý thuế
Luật quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP
Thông tư 156/2013/BTC
Thông tư 166/2013/TT-BTC ( xử phạt hành chính thuế)
Luật số 71/2014 sửa đổi các Luật thuế);
Thông tư 119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014); Thông tư 10/2014/TT-BTC
Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 ( sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)
Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)
Văn bản hợp nhất các thông tư về Luật quản lý thuế số 2015 18 VBHN – BTC
Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về Đăng ký thuế
Luật 106/2016/QH13
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP; Thông tư 130/2016/TT-BTC
Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC (bãi bỏ mẫu 06/GTGT)
5. Pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn:
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
Thông tư 64/2013/TT - BTC
Thông tư 39/2014/TT – BTC (có hiệu lực từ 01/06/2014)
Thông tư 10/2014/TT – BTC (xử phạt hành chính về hóa đơn)
Thông tư 119/2014/TT- BTC ( có hiệu lực từ 01/09/2014)
Thông tư 26/2015/ TT-BTC (Hóa đơn sai địa chỉ…Điều 7)
Công văn 209/TCT-CS ngày 20/01/2015
Nghị định 12/2015 ngày 12/02/2015 (Nghị định sửa đổi bổ sung Luật và Nghị định về các loại thuế)
Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung TT78/2014; TT119/2014 & TT 151/2014)
Văn bản hợp nhất các thông tư về hóa đơn, chứng từ số 2015 17 VBHN – BTC
Nghị định 49/2016/NĐ-CP (27/05/2016) xủ phạt hành chính giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Thông tư 176/2016/TT-BTC về xử phạt trong quản lý, sử dụng hóa đơn
Thông tư 06/2017/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 06/03/2017 (TH không phải nộp tiền chậm nộp thuế)
Thông tư 37/2017/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 12/06/2017 (Nộp, duyệt mẫu Hóa đơn đặt in 2 ngày)
6. Chế độ kế toán
Thông tư 200/2014/TT- BTC ( Thay thế QĐ 15/2006)
Luật kế toán số 88/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2016)
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đôỉ bổ sung TT 200/2014)
Thông tư 133/2016/TT-BTC (thay thế QĐ 48)
7. Khác:
Thuế liên quan đến doanh nghiệp FDI
Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết
Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
Nghị định số 108/2016/NĐ-CP;
Thông tư 195/2016/TT-BTC hướng dẫn NĐ 108/2016
Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc khấu trừ thuế TTĐB ngày 20/03/2017
Thuế môn bài:
Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Kế toán TSCĐ
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC
Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC (về việc KH TS vừa sử dụng vừa bán hoặc cho thuê)

---------------------------------
Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp công nghệ THÀNH NAM
Website: www.giadinhit.net

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Admin đã offline
 #1  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 thành viên - 1 khách) : atcmedia
Diễn đàn - Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp công nghệ THÀNH NAM » Trao đổi, mua bán » Bất động sản » Văn bản kế toán cập nhật tháng 10
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn
Giờ hiện tại: 1:06 AM - GMT + 7
 
Bán textlink
giá 50.000 VNĐ/text/tháng:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mrs Hạnh - Phòng Kinh doanh
Hot-line: 093 615 2984
Điện thoại công ty: 04 6680 9640
Email: dthanh@giadinhit.net

mái xếp  |  mai xep
cọc tiếp địa  | coc tiep dia  | Hàn hóa nhiệt Han hoa nhiet
điện thoại giá tốt
quảng cáo google-adwords
trường quốc tế  | bé vào lớp 1  | chọn trường cho con
dán xe máy  | dan xe may
đồng hồ cổ hà nội  | đồng hồ trung quốc  | đồng hồ con gà  | đồng hồ liên xô  | đồng hồ pháp  | đồng hồ cũ  | dong ho  | dong ho co  | đồng hồ cổ  | phụ kiện đồng hồ  | vật dụng thời bao cấp  | đèn dầu  | quạt cổ  | bàn là
Bán textlink giá 50.000 VNĐ/text/tháng